Supervisions at the KCC

Notice of the Cultural Centre’s latest exhibition. Supervisions: UK Korean Artists Exhibition Dates: 4 December 2009 – 6 February 2010 CHUNG Daun | CHUNG Jae Yeon | HONG Kiwon | HONG Kyu | HONG Seung-pyo | JEE Mina | KANG Sangbin | KIM A Young | KIM Hwang | KIM Hyo Myoung | LEE Kyu-seon […]